Vi erbjuder utbildning för att kvalitetssäkra ert arbete.
En utbildning hos oss ger de som arbetar med produkterna både teoretiska och praktiska kunskaper som kan göra att ett verktygs livslängd i många fall kan förlängas med många år. Dess kapacitet utnyttjas då till fullo och därmed reduceras antalet arbetstimmar.

Intresseanmälan till utbildning

Vi utbildar inom

  • Fästteknik/skruv och bult allmän
  • Handhavande, moment och sträckverktyg
  • Momentdragning
  • Flänsförband
  • Säkert arbete – Hälsa, miljö och säkerhet
  • Skruv- och verktygsteknik vindkraft
  • Skruv- och verktygsteknik kärnkraft

Praktisk utbildning

Vid köp av utrustning från oss ingår alltid en fri uppstartsutbildning för att säkerställa att montörerna nyttjar utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Boka tid för uppstartsutbildning här

Teoretisk utbildning

Målet med våra kurser är att skapa förståelse och kunskap för verktygs- och skruvteknik. Kurserna har som fokus att bl.a uppnå läckagefria förbindelser och ett säkert och produktivt arbetstempo.

Utbildning för arbete med flänsförband enligt EN 1591-4

Vi erbjuder en utbildning som uppfyller kraven enligt den aktuella standarden EN 1591-4 via Hytorc Norge A/S. En utbildning som allt vanligare är ett krav från arbetsgivarna. Kursen hålls av kompetent personal dedikerad för ändamålet och hålls varje vecka hela året.

Klicka här för mer information

Kursbevis

På utbildningar hos oss erhålls kursbevis efter genomförd utbildning. Gör du den på plats hos oss får du kursbeviset direkt, i annat fall skickas det ut i efterhand till företaget.