Ingenjörstjänster

Anpassningar

Vi designar och anpassar verktygs- och tillbehörslösningar för alla typer av anläggningar. För att dokumentera förspänningskrafter och åtdragningsmoment utför vi tester av skruv och bult, olika ytbehandlingar och smörjmedel. HYTORC kan vara behjälpliga med beräkningar av åtdragningsmoment och utveckla procedurer/manualer enligt gällande standarder.

Ingenjörstjänster

Vi kan erbjuda konsultation inom följande områden:

•Konsultation via 3D i Solidworks för anpassade verktygslösningar
•Applikationsberäkningar
•Skruvtest
•Hållfasthetstest
•Tribologiberäkningar